Impressum

Dnevnick.com rade ljudi koji su uvjereni da za uspješne i talentovane ima mjesta u javnom prostoru.

IZDAVAČ:

Nick Media Group

Adresa:
Vojvode Putnika bb
Kozarska Dubica
RS/BiH

AUTORI:
Kristina Kulišić
Željka Dokman

 

 

Scroll to top